Find a job in Greater Rotterdam-The Hague area (the Netherlands)

Connect to our innovative ecosystems in vibrant cities such as Rotterdam, The Hague, Delft and Leiden and work together on global challenges!
Explore opportunities across industries, including IT jobs, data science jobs, engineering jobs, and more.
716
companies
2,095
Jobs

Projectdirecteur Nieuwbouw Research

Erasmus MC

Erasmus MC

Rotterdam, Netherlands
Posted on Friday, June 7, 2024

Functie inhoud

Het project nieuwbouw research (REINVENT - Research Innovation Venture) is de veranderopgave die samengaat met de verplaatsing van de researchlaboratoria en bijbehorende faciliteiten en infrastructuur naar het nieuw te bouwen laboratoriumcomplex op de campus van het Erasmus MC.

De researchlaboratoria van het Erasmus MC bevinden zich nu in verschillende gebouwen op de campus, waarvan het grootste de monumentale faculteitstoren is. In de nieuwbouw zal een onderzoeksomgeving ingericht worden die de benodigde infrastructuur concentreert en optimaal organiseert. Daarbij zal gezamenlijk gebruik worden gefaciliteerd en ontmoeting en kennisdeling worden gestimuleerd.

De ontwikkeling van de nieuwbouw research kent een vastgoed-ontwikkeling en een organisatie-ontwikkeling. In goed overleg met de medewerkers die betrokken zijn bij de verschillende vormen van laboratoriumonderzoek wordt de input voor de vastgoed-ontwikkeling vormgegeven. Dit betreft de inrichting van de nieuwe researchomgeving en de uitwerking van de daarbij behorende werkprocessen. Daarbij gaat het om wetenschappelijk onderzoekers, maar ook om de mensen van de werkvloer, zoals laboranten en laboratoriummanagers. Daarnaast moeten er verstandige keuzes worden gemaakt op het gebied van veiligheid en milieu, Arbonormen, kwaliteitseisen en de invulling van de eisen die het gevolg zijn van wet- en regelgeving.

Parallel daaraan loopt de organisatie-veranderopgave. Er wordt een structuur opgezet waarin de gebruikers zich zo organiseren dat ze op het juiste moment de juiste input aan de vastgoedorganisatie kunnen leveren, mee kunnen denken, kunnen valideren, hun achterban meenemen en zorgen voor draagvlak. Ook de voorbereiding op het werken in de nieuwe omgeving hoort hierbij. Daarvoor wordt de afzonderlijke projectorganisatie REINVENT ingericht, onder leiding van de projectdirecteur.

Doelstelling voor REINVENT is het realiseren van de organisatie-ontwikkeling die nodig is om de nieuwe omgeving voor wetenschappelijk onderzoek te ontwikkelen en in gebruik te nemen. Een omgeving waarin innovatief onderzoek optimaal wordt gefaciliteerd, die flexibel is, integraal en efficiënt. Efficiëntie wordt bereikt door standaardisatie waar mogelijk, maatwerk waar nodig en door het optimaal delen van faciliteiten (zoals in Core Facilities).

Als projectdirecteur ben je verantwoordelijk voor de integrale aansturing en bijsturing van REINVENT ten behoeve van de realisatie van de doelen van het project. Daarmee ben je eindverantwoordelijk voor de door het project op te leveren producten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de afstemming met de relevante stakeholders in nauwe samenwerking met Vastgoed, I&T en I&F. Als projectdirecteur rapporteer je rechtstreeks aan de RvB.

Wat zijn je verantwoordelijkheden?

 • Organiseren van de totstandkoming van een breed gedragen visie op verschillende aspecten voor laboratoriumonderzoek (zoals het maken van keuzen op basis van de Erasmus MC-onderzoeksstrategie, laboratoriumbeheer, inrichting en gebruik van centrale faciliteiten, inclusief een centrale vergaderfaciliteit, visie op dierproeven en de consequenties daarvan voor de inrichting en gebruik van een proefdierfaciliteit).
 • Zorgdragen dat het project binnen de gestelde (financiële) kaders blijft.
 • Uitwerken van de inhoudelijke scope voor de onderzoeksomgeving in de nieuwbouw.
 • Het organiseren van de gebruikers gedurende de projectfase, één en ander ook in voorbereiding op de beheerorganisatie voor de nieuwbouw.
 • Er zorg voor dragen dat de voor de bouwactiviteiten benodigde planproducten tijdig en op de juiste manier worden gevoed en afgestemd met de producten van de onderzoeksorganisatie.
 • Het samen met het projectteam vanuit de vastgoedkant aansturen van de veranderingen die werken in de nieuwbouw met zich meebrengt.

Werkomgeving

Wij zijn het Erasmus MC. Geworteld in Rotterdam, wereldstad en thuishaven. Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs, daar staat het Erasmus MC voor. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen in onderzoek, onderwijs en zorg. Bij ons werken denkers die doen. Elke dag werken wij, gedreven aanpakkers met veel verstand van zaken, aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen:

 • Veilige topzorg voor patiënten met complexe zorgvragen, zeldzame aandoeningen of acute zorgbehoeften.
 • Onderscheidend toponderwijs dat getalenteerde studenten aanspreekt en dat aansluit bij de zorg- en gezondheidsvraagstukken van morgen.
 • Internationaal toonaangevend wetenschappelijk toponderzoek dat ziekten en aandoeningen helpt te begrijpen, te voorspellen, te behandelen en te voorkomen.

Het Erasmus MC staat aan de vooravond van een grootschalig nieuwbouwplan waarbij aan de ’s Gravendijkwal, op de plaats van het oude Dijkzigtziekenhuis, drie nieuwe gebouwen zullen worden gerealiseerd:

 • Nieuw Sophia Kinderziekenhuis,
 • Nieuw gebouw voor het cluster Psychiatrie/Psychologie,
 • Nieuw gebouw voor laboratorium-research.

De nieuwe researchtoren omvat researchlaboratoria, kantoor- en vergaderruimten en een proefdierfaciliteit. Het wordt een nieuwe omgeving voor wetenschappelijk onderzoek, waarin innovatief onderzoek optimaal wordt gefaciliteerd, die flexibel is, integraal en efficiënt. Efficiëntie wordt bereikt door standaardisatie waar mogelijk, maatwerk waar nodig en door het optimaal delen van faciliteiten.

Om het nieuwbouwproject in goede banen te leiden is er vanuit de afdeling Vastgoed een projectorganisatie ingericht. De projectorganisatie bestaat voor het research-deel naast de Projectdirecteur Nieuwbouw Research uit de directeur Biomedische Wetenschappen, het Regieteam met vertegenwoordiging uit alle organisatieonderdelen, de projectmanager Vastgoed en de projectsecretaris.

Profiel

Als Projectdirecteur Nieuwbouw Research ben je een enthousiaste verbinder met gevoel voor organisatiedynamiek. Je bent georganiseerd, duidelijk, toegankelijk, wendbaar en weerbaar. Je bent iemand die zich makkelijk kan bewegen tussen de verschillende afdelingen in ons onderzoeksdomein, maar ook tussen de verschillende groepen daarin: van laborant en PI, tot hoogleraar en afdelingshoofd. Je gaat uitvoering geven aan een complexe projectopdracht met verschillende stakeholders die deels uiteenlopende belangen hebben.
Verder beschik je over:

 • Een afgeronde relevante opleiding en academisch denkniveau.
 • Minimaal 10 jaar ervaring met veranderopgaves in complexe organisaties.
 • Leidinggevende ervaring op directieniveau in een bestuurlijk complexe en omvangrijke organisatie.
 • Affiniteit met onderzoeksprocessen en researchlaboratoria.
 • Affiniteit of ervaring met de projectmatige manier van werken binnen de bouwcomponent van dit nieuwbouwproject.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (Nederlands en Engels) op alle niveaus.

Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC.

Wat bieden wij

Een uitdagende functie binnen een van de grootste Universitair Medische Centra van Nederland met grote ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

 • Een vast dienstverband met een marktconform salaris.
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Een pensioen bij het ABP waarbij Erasmus MC 70% van de maandelijkse bijdrage betaalt.

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.

Meer informatie

Maak van deze vacature jouw nieuwe baan. Solliciteer nu via de sollicitatiebutton. Het begint met doen.

Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Rini de Crom, Themadirecteur Biomedische Wetenschappen, beantwoordt deze graag via m.decrom@erasmusmc.nl of maak een belafspraak via zijn secretaresse Hedwig van Hoorn, tel. 06 485 023 28.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.